Українська мова (група Копаницької Я.І.)

Розгорнути зошит, записати число, класна робота, тему уроку. Розгонути підручник на сторінці 167, там є вправа 382, її слід списати і підкреслити всі відокремлені члени речення відповідно до їхньої синтаксичної функції (відокремлене означення, обставина, прикладка, додаток, уточнення). Надіслати в класрум.