Підсумкова контрольна робота з української мови за курс 8 класу (Кукленко О.С.)

Підсумкова контрольна робота з української мови за курс 8 класу

1. До складу словосполучення завжди входять:

а) підмет і присудок;

б) додаток і обставина;

в) головне й залежне слово;

г) однорідні члени речення.

2. Який тип підрядного зв’язку у словосполученні?

Чарівна усмішка

а) керування;

б) узгодження;

в) прилягання;

г) підрядний зв’язок відсутній.

3. За метою висловлювання речення поділяються на:

а) прості, складні;

б) поширені. непоширені;

в) окличні, неокличні;

г) розповідні, питальні, спонукальні.

4. Непоширеним є речення:

а) Хлопці накивали п’ятами;

б) Сьогодні відбудуться збори;

в) Скоро прийде літо;

г) Поїду на екскурсію до Києва.

5. Односкладним є речення:

а) Пісня — душа народу;

б) Учні виховані;

в) Цього року зібрали гарний урожай;

г) З вітром весняним сосна розмовляє.

6. Прикладка є різновидом:

а) означення;  б) додатка;

в) обставини; г) підмета.

7. Яким членом речення є виділене слово?

Опівночі айстри в саду розцвіли.

а) додатком; б) означенням; в) обставиною; г) підметом.

8. Якою частиною мови є присудок у реченні?

Слово – перше дзеркало духу.

а) прикметником; б) числівником; в) займенником; г) іменником.

9. Поширеним звертанням ускладнено речення:

а) Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину;

б) Любі друзі, бережімо мову!

в) Заплач, Матвійку, дам тобі копійку;

г) До тебе, Україно, моя душа лине.