Українська мова (група Копаницької Я.В.)

Українська мова. Тема. Відокремлені уточнюючі члени речення

Розгорнути зошит, записати число, класна робота, тему уроку. Розгорнути підручник на сторінці 164, уважно прочитати правило, вивчити його. Усно виконати вправу 372, письмово — 373. Надіслати в класрум.

Тема. Відокремлений додаток, розділові знаки при ньому
Розгорнути зошит, записати число, класна робота, тему уроку. Розгорнути підручник на сторінці 156-157, уважно прочитати правило, вивчити його. Усно виконати вправу 347, письмово — 349. Надіслати в класрум.

Тема. Розвиток мовлення. Контрольний письмовий твір-опис пам,ятки історії та культури на основі особистих вражень і спостережень у художньому стилі (з використанням відокремлених означень та прикладок)

Розгорнути зошит, записати число, класна робота, тему уроку. В інтернеті знайти картинку будь-якої пам,ятки культури та історії (це може буди споруда, яка має якусь цінність). Уважно розглянути її, описати. Пам,ятайте, що будь-який твір має три частини: вступ, основну, висновок. Вступ і висновок по одному реченню, основна частина має ділитися на абзаци. Обсяг висловлення — сторінка — півтори. Не списуйте, будь ласка, бо думки постійно повторюються у зошитах однокласників. Оцінка буде знижена. Написане задіслати в класрум.