Практичний семінар для вчителів предмета «Громадянська освіта», класних керівників закладів загальної середньої освіти Мереф’янської міської ОТГ за темою «Вплив мас-медіа на формування громадської думки та власної позиції людини».

Як свідчить еволюція суспільства, одним із головних напрямків розвитку ЗМІ було найбільш повне задоволення потреб людини в комунікації. Засоби масової інформації — потужна сила впливу на свідомість людей, засіб оперативного донесення інформації в різні куточки світу, найбільш ефективний засіб впливу на емоції людини, здатний переконувати реципієнта щонайкраще. Інформаційний вік поступово реорганізує навіть повсякденне життя людей, які можуть одночасно бути включеними в кілька медіа-оточень. А. Литвин вважає, що медіаосвіта – це навчання на мате¬ріалі та за допомогою ЗМІ, кінцева мета якого – медіаграмотність, здатність до критичного сприйняття медіаповідомлень. Протягом семінару учасники працювали с практичними кейсами «Я медіа», «Моє медіполе», з відео кейсами сучасної політичної реклами, інтерактивними симуляторами «Купи медіа», «Гра цінностей».