Українська література. Підготовка до ЗНО. Іван Карпенко-Карий

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Автор

Назва твору

Жанр

Час та місце подій

Герої

образи

Особливості композиції Тема

ідея

Іван Карпенко – Карий

(Іван Тобілевич)

 

Корифей українського театру

 

«Мартин Боруля»

 

Прототип – батько письменника Карпо Тобілевич

Реалізм

 

Трагікомедія

 

 

Хата  Мартина Борулі

Заможний хлібороб Мартин Боруля,

дружина Палажка,

син Степан, дочка Марися♥.

 

Багатий шляхтич Гервасій Гуляницький,

його син Микола♥.

 

 

«Жених» Марисі панич Націєвський.

 

Повірений Трандалєв.

 

Наймити Борулі

Омелько й Трохим.

5 дій Тема:

Життя української родини в умовах зміни світоглядних орієнтирів, занепаду морально-етичних цінностей, що було зумовлене соціальним розшаруванням суспільства й бажанням людей стати частиною панівної верстви.

Ідея:

Утвердження думки про гідність людини, її духовні й моральні чесноти як єдині критерії, які визначають її «ціну», доведення позиції про гармонію й щирість у родинних і міжлюдських стосунках як про найважливіші для людини речі.