Лист МОН від 29.08.2016 №1/11-11414

Кроки до порозуміння_Програма

Досліджуючи гуманітарне право

Видатні постаті України кінця ХVІІІ-початку

vidatni_postati_ukrajini-10-11kl-sgp

05_ukr_vidrodg

08_mifolog

12_vydatni_postati_8

01_osnovy_krytychn_mysl

01_zhyvy_za_pravylamy

02_prava_ludyny

02_trypilska_protocyvil

03_istoria_ukr_k-ry

03_prava_ludyny_v_ukr

04_doslidg_histor_ukr

04_istoria_derjavy_i_prava

04_doslidg_histor_ukr

05_evolucia_vlady