Фрагмент уроку текстуального аналізу твору в 11 класі.

Тема: Новела «Перевтілення». Зображення трагедії відчуження особистості. Внутрішні суперечності головного героя новели.

Мета: розкрити на матеріалі новели «Перевтілення» особливості творчості Франца Кафки, дослідити його творчу манеру, своєрідність його стосунків із світом, промоделювати світ митця, втіленого у новелі, виховувати інтерес до творчості письменника.

Обладнання:

1) портрет письменника Франца Кафки;

2) книжкова виставка: новела «Перевтілення»;

3)малюнки Ф. Кафки.

Хід уроку:

  1. Аналіз композиції

Звернімося до композиції твору.

Повторимо: зав’язка (І частина) — перетворення Грегора;

кульмінація (II частина) — вигнання Грегора батьком з кімнати, жорстокість;

розв’язка (III частина) — смерть Грегора.

Завдання: Розкрийте етапи розвитку стосунків в  родині після перевтілення Грегора.

  1. Робота з таблицею

Дослідіть ставлення родини до Грегора впродовж усієї новели, заповніть таблицю.

 Оточення  Грегора До

перевтілення

у І частині у II частиш у III частині
Сестра
Мати
Батько
Служниця

Висновок: Перша реакція родини, коли вони готові були допомогти йому, дала Грегорові змогу відчути себе в людському оточенні. Але далі перших спроб родина не йде. Більш того, починається відчуження, родина продовжує вести «тихе життя», скоряючись обставинам. І в цій тихій буденності, в якій причаїлося лихо, криється найстрашніша суть людського існування. Саме життя, на думку автора, вороже людині. У такому гротескному літе­ратурному «автопортреті» письменник розкриває свої переживання, почуття, негаразди. В образі Замзи автор розкриває внутрішній світ «маленької людини» XX століття.

  1. Робота з цитатами.

Доберіть цитати, які б розкривали стан душі героя, «комахи», яка ще думає як людина, відчуває як людина, страждає як людина…, але давно в душі відчуває себе комахою.

Висновок. Перевтілення героя — це перш за все соціально-психологічне, а не фізичне явище. Стан душі вплинув на тіло, його вигляд. Коли людина стає комахою в душі, це свідчить про її смерть (не фізичну, а духовну). До перевтілення герой ще відчував себе потрібнім, адже він був єдиним годувальником в родині, а в дійсності з’ясувалося, що все зовсім не так. І коли сталася з ним біда, то і працювати почали всі, і статки в домі відновилися, і, як виявилося, родина добре може впоратися з життям і без нього.  Автор доводить, що змінити нічого не можна, можна тільки співчувати  людині-комасі, головна думка якої — думка про поразку.