Тема:  Стереотипи та їх подолання

Тема:  Стереотипи та їх подолання

Очікуванні результати:

 • пояснити, що таке стереотипи та упередження;
 • усвідомити, як сприйняття та враження впливають на права людини та їх поведінку;
 • визначити власне толерантне ставлення до проблеми стереотипів і упереджень.

 Обладнання: конституція України, Загальна декларація прав людини, Міжнародний  пакт про   громадянські і політичні права.

Запис на дошці: (епіграф):         

  «Істина зрідка буває  чистою і ніколи – однозначною»    О. Вайльд

 Поняття до теми: особистість,  права дитини, стереотипи, негативні, позитивні, нейтральні  упередження,    переконання, декларація,  конвенція, толерантність.

Хід уроку

 1. Повідомлення теми та мети класної години:

         Темою нашої класної години є « Стереотипи та їх подолання». Ми спробуємо на уроці  пояснити, що таке стереотипи, упередження, толерантність та усвідомити, як сприйняття та враження впливають на  права людини та їх поведінку.

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Демократичне суспільство, демократична держава нерозривно пов’язані з поняттями права людини. Почуття свободи, рівності, власної гідності, проявлялись у людства поступово – від античного уявлення про нерівність людей до філософії природних прав людини епохи Просвітництва, «Декларації прав людини», «Конвенція ООН про права дитини».  І поряд з ними  йдуть стереотипи, які іноді визначають наше відношення, і навіть наші рішення. Не тільки   до прав  людини , а  прав націй на  гідність та рівність.

 1. Актуалізація опорних знань.

             План.

 1. Стереотипи.
 2. Стереотипи в житті людини і суспільства.
 3. Подолання стереотипів.
 4. Толерантність як засіб подолання стереотипів та упереджень.

Вчитель: … У Давній Греції існувала філософська течія софістів, які вважали, що на підставі бодай однієї спільної ознаки в людях, речах чи явищах можна робити висновок про їх тотожність. Типовий приклад софізму: «Гусінь їсть капусту. Людина також їсть капус­ту. Отже, людина – це гусінь»…

З подібним стикаємося повсякчас. Звично, коли за ознакою, притаманною якійсь одній чи навіть декільком людям, робиться висновок про цілу групу чи клас людей, расу, націю, державу.

Поміркуйте і дайте відповідь:

Чи завжди наведенні твердження є істинними ? Чому?

 • Освіта робить людину розумною;
 • Чоловіки не плачуть;
 • Борщ і сало – улюблена їжа українців;
 • Німці пунктуальні;
 • Цигани завжди обманюють;
 • Взимку холодно, а влітку – спекотно.

                                   Відповіді учнів.

Вчитель: Так вислови, які були  наведені, є прикладами стереотипів. З чим у вас асоціюється  поняття «стереотип»?

Учень: Уявлення.

Учениця: Образ.

Вчитель: Слово стереотип у перекладі з грецької означає «твердий відбиток. Або стереотипи – це такі узагальнення, які базуються на перебільшенні, схематичності й мають здатність закріплюватися у свідомості. Вони, стереотипи, не завжди є неправдою, але завжди є перебільшенням хибного.

         Стереотипи включають в себе два елементи:

 • Емоційну забарвленість;
 • Установку (оцінювання).Оцінний елемент завжди соціальне обумовлений.
  Відображаючи почуття і ставлення особистості, її шкалу цінностей, стереоти­пи найчастіше співпадають з цінностями тієї соціальної групи, до якої особа належить.

Назвіть приклади стереотипів, які відносяться до національностей або до країн.

Учень: українці люблять сало.

Учениця: усі євреї – іудеї.

Учень: усі араби – мусульмани.

Учениця: макарони – улюблена страва італійців.

Вчитель: Стереотипи можна умовно розподілити на групи за різни­ми ознаками. Можливо Ви погодитесь з тим, що часто наше враження про якусь людську спільноту залежить від того, яке враження на нас справив конкретний її представник.        Ці враження, природно, бувають різними: позитивними, нейтральними чи негативни­ми.

Так само й стереотипи бувають позитивними, нейтральними й негативними:

                                                                       СТЕРЕОТИПИ 

За характером:  позитивні ,  нейтральні,    негативні          

За носіями (особисті, групові, класові)   та об’єктами спрямування (расові, національні, державні).

 

 

Вид стереотипу Його найсуттєвіша ознака
ПОЗИТИВНИЙ Позитивні риси одного чи декількох представників групи, класу, раси, національності чи держави у перебільшеному вигляді схематично переносяться на усю спільноту чи державу.
НЕЙТРАЛЬНИЙ За людиною, групою, расою, національністю чи державою закріплюється певна риса, ознака чи образ, які за своїм змістом не є ні позитивними, ні негативними.
НЕГАТИВНИЙ Негативні риси одного чи декількох представників групи, класу, раси, нації чи держави у перебільшеному вигляді схематично переносяться на усю спільноту чи державу.

Наведіть приклади видів стереотипів.

Відповіді учнів:

Учень: Продавець чемно обслужив нас у магазині й ми при нагоді повідомляємо знайомим, що в тому магазині чемні продавці. При цьому ми не можемо достеменно знати про це, чи усі працівники так такі ж ввічливі, як той, який трапився нам. Це позитивний стереотип.

Учениця: Усі іспанці захоплюються коридою. Це нейтральний стереотип.

Учень: Люди похилого віку – консерватори. Це негативний стереотип.

Вчитель:  Наведіть приклади стереотипів за носіями та об’єктами спрямування.

Учень: Думка про однокласницю, як відмінницю. Це особистісний тип стереотипу.

Учениця: Німеччина асоціюється з нацизмом. Це державний тип стереотипу.

Учень: Люди з фізичними вадами не можуть займатися спортом. Це груповий тип стереотипу.

Учениця: Представники Прибалтики флегматичні. Це національний тип стереотипів.

Учень: Африканці не бояться спеки. Це расовий тип стереотипу.

Вчитель: Стереотипи можуть як тривалий час залишатися сталими, так і змінюватися. Що­правда, зміни ці не бувають раптовими, а тривають досить довго. Так, наприклад, у середні віки торгівля вважалася «брудною» справою і люди, які займалися нею, були зневажені суспільством. Оскільки в період переслідувань євреїв торгівля залишала­ся одним з небагатьох дозволених їм видів діяльності, то це породжувало ще один стереотип – усі євреї – торговці.

У роки Другої світової війни і відразу після неї більшість українців украй негативно ставилися до німців, оскільки ця нація асоціювалася з жахами, які творили нацисти в Україні. Поняття «німець» і «фашист» вживалися як слова –синоніми. Час загоїв рани і сучасні покоління німців і українців не відчувають ненависті один до одного.

На створення стереотипів у політиці суттєво впливає пропаганда, орієнтована не на розум, а на почуття, інстинкти, упередження і некритичне сприйняття інформації. Класичними взірцями такого впливу на людей можуть вважатися пропагандистські машини тоталітарних режимів: геббельсівська пропаганда в нацистській Німеччині, італійська фашистська пропаганда, радянська тощо. При цьому часто використову­валися речові і знакові символи: прижиттєві погруддя вождів, пропагандистські пла­кати, партійна символіка і слова – символи («нація», «партія», «держава», «ідея», «кла­совий ворог», «ворог народу»).

Різні вікові групи по-різному піддаються інфікуванню стереотипами – молодь лег­ше позбувається старих стереотипів (щоправда, вона ж легше набуває й нових), а люди старшого віку міцно тримаються за переконання, яким вони слідували більшу частину свого життя. Звідси – вихваляння епохи Сталіна, переконаність у тому, що в 70-ті роки наші люди жили дуже заможно і т.п.

Руйнування стереотипів відбувається довго і досить болісно під впливом різних чинників:

 • повсякденного досвіду;
  реформування суспільства;
 • розширення кола інформації та ін.

Причому, стереотипи можуть не просто руйнуватися, а й змінюватися на інші, навіть протилежні попереднім. Так, історія знає випадки, коли комуністи ставали антикомуністами, безбожники –глибоко віруючими людьми тощо.

Вчитель: Вправа “Зроби крок уперед”. Мета вправи:   дати можливість учасникам відчути наскільки    рівноправними  почуваються у суспільстві   представники різних соціальних груп , в залежності від їх соціального та матеріального   статусу.  / Провести інструкцію по проведенню вправи (додаток 6), ситуації (додаток 7,8)/

      Аналіз та оцінка. Запитати про враження від вправи взагалі.

Перейти до обговорення:

 1. Які відчуття виникали при просуванні уперед чи стоянні на місці?
 2. В який момент ті, що просувалися веред помітили, що інші значно відстають?
 3. Які виникли відчуття у тих, хто почали значно відставати?
 4. Які припущення можуть бути висловлені щодо ролей? /На цьому етапі усі можуть “розкрити” свої ролі. Дати можливість усім висловити свої припущення і лише після цього кожен представляє свою роль При обговоренні з’ясуйте на основі якої інформації учасники “входили” в ролі – достовірна чи сумнівна вона /преса, книжки, анекдоти, чутки, стереотипи/?  /
 5. Чи легко було виконувати свої ролі? Чому?
 6. Чи відображує вправа реальну ситуацію становища різних людей у суспільстві?
 7. Якщо помітними є права людини то які саме і в чому це виявляється? /дати можливість висловитися тим, хто вважає, що саме “його” права були порушені/
 8. Які першочергові заходи можуть бути прийняті з метою вирішення проблем нерівності у суспільстві?

Відповіді учнів

 1. Підсумок.

Вчитель:  Отож, стереотипи – це завжди перебільшення одних рис й ігнорування чи применшення інших. Інколи стереотипи прикрашають наше життя. Так, закоханість завжди супроводжується наділенням улюбленої людини найкращими, нерідко їй не вповні притаманними рисами. Але навряд чи варто поспішати руйнувати цей стереотип, оскільки він є позитивним.

Звісно, коли мова йде про негативні стереотипи, то їх все ж варто позбавлятися. Але як?..

Відповіді учнів:

Учень: Розширення інформації.

Учениця: Акцентування уваги на позитивному.

Учень: Відмова  від перенесення рис, притаманних дій людині, на всю спільноту (расу, націю, соціальну групу).

Учениця: Викорінення переконаності в тому, що моя думка (оцінка, смак тощо) є єдино правильним, а всі інші, хто від мене відрізняється, помиляється.

Вчитель: Так від нашого світосприйняття залежить наше майбутнє. Від нас залежить чи скористаємося ми своїми права і свобода чи на. Людина настільки вільна, наскільки вона себе відчуває. Тому руйнуючи стереотипи, ми створюємо нові можливості для реалізації своїх мрій та бажань.

ДОДАТОК 6

Інструкція по проведенню:

 1. Роздати довільно усім учасникам картки з соціальними

ролями. Попросити не показувати їх нікому та не  розголошувати своєї ролі

Попросити усіх за 2-3 хвилини “вжитися” у ролі. Для цього задайте запитання та попросіть учасників уявити:

 • яким було їхнє дитинство, у якому будинку вони
 • народилися?
 • В які ігри гралися в дитинстві?
 • Як проводили час з батьками?
 • Яким є ваше повсякденне життя сьогодні?
 • Яке ваше соціальне оточення?
 • Хто ваші друзі?
 • Який спосіб життя ви ведете?
 • Де ви живете зараз?
 • Які ваші заробітки?
 • Як проводите вихідні?
 • Де ви проводите відпустку?
 • Що вас хвилює? Про що ви турбуєтесь?
 1. Попросити учасників дотримуватися повної тиші і уникати будь-яких реплік та коментарів під час вправи.
 2. Запропонувати усім стати в одну лінію як на “старт”
 3. Повідомити, що ви збираєтеся зачитати список ситуацій. Кожного разу, коли хтось із учасників може ствердно відповісти на зачитане висловлення, він робить крок уперед.
 4. Зачитувати по одній ситуації. Після кожної робити паузу і давати можливість подивитися на власне положення стосовно інших. НЕ ДОПУСКАТИ КОМЕНТАРІВ ТА РОЗПИТУВАНЬ.
 5. В кінці попросити запам’ятати власне місце. Дайте хвилину для “виходу” з ролей та приступіть до обговорення. / обговорення можна провести не змінюючи місць/

ДОДАТОК 7

Ситуації та події

 1. Ви ніколи не відчували ніяких фінансових труднощів
 2. У вас пристойне житло з телевізором, окремим телефоном.
 3. Ваша мова, релігія та культура користуються повагою у суспільстві.
 4. З вашою думкою по соціальним та політичним питанням рахуються
 5. До вас часто звертаються за порадою по різним питанням, вас поважають
 6. Ви не боїтеся, коли Вас зупинить міліція, не боїтеся ускладнень
 7. Ви знаєте до кого звертатися за порадою та допомогою в разі потреби і не боїтеся відмови
 8. Ви ніколи не відчували дискримінації із-за власного походження, того, якими Ви є
 9. Ваші соціальні та медичні гарантії повністю відповідають вашим потребам
 10. Раз на рік ви можете дозволити собі поїхати кудись у відпустку на відпочинок, у вас на це вистачає коштів
 11. Ви можете дозволити собі запрошувати друзів на вечерю хоч раз на тиждень, у Вас є чим їх пригостити
 12. Ваше життя – цікаве і майбутнє своє ви бачите у позитивному світлі.
 13. Ви можете собі дозволити роботу чи хобі за власним вибором
 14. Ви не відчуваєте ризику зазнати знущань чи переслідувань на вулиці їз за власного походження чи того, яким Ви є
 15. Ви можете і берете участь у загальнонаціональних чи місцевих виборах
 16. Ви вільно святкуєте релігійні свята з рідними та близькими
 17. Ви маєте можливість брати участь у міжнародних програмах, поїздках за кордон
 18. Мінімум раз в тиждень ви можете собі дозволити собі ходити в кіно чи театр, вам це по кишені
 19. Вам не доводиться переживати про майбутнє своїх дітей
 20. Ви можете дозволити собі купівлю стильного, нового одягу як мінімум раз в три місяці
 21. Ви можете собі дозволити виявляти закоханість будь до кого.
 22. Ви користуєтесь визнанням та повагою в суспільстві, в якому живете
 23. Ви можете користуватися перевагами, що дає Інтернет

  ДОДАТОК   8

 

Ви – безробітна мати – одиначка

 

Ви – син емігранта китайця, що зробив серйозний бізнес на ресторанній справі
Ви – дочка директора місцевого банку, навчаєтеся в університеті Ви – дочка посла США, яка навчається в 12 класі
Ви – дівчина-мусульманка, з кримських татар, що переїхали сюди, проживаєте разом з батьками Ви – власник успішної експортно-імпортної фірми
Ви – вчителька з районного центру Ви – пенсіонер, в минулому працівник взуттєвої фабрики
Ви – молодий хлопець-інвалід, що пересувається лише у колясці Ви – подруга молодого художника – наркомана
Ви – 17-річна циганка, що навіть не закінчила середню школу і кочує разом з матір’ю Ви – голова молодіжної політичної організації, яка є складовою партії, що зараз при владі
Ви – ВІЛ – інфікована проститутка середнього віку Ви – незаконний мігрант із Нігерії похилого віку
Ви – безробітний педагог, що не досить добре володіє українською Ви – 24-річний біженець з Узбекистану
 

Ви – 22 річна лесбійка

Ви – пенсіонерка, чия донька вже два роки за кордоном на заробітках
Ви – манекенниця, ваш батько — колишній чорношкірий студент із Сомалі Ви – водій таксі у провінційному місті
 

Ви – 27-річний бездомний

Ви – студент-першокурсник з багатодітної сім’ї, батьки – будівельники
Ви – 19 річний син селянина з віддаленого від центру села Ви – журналіст молодіжного радіо
 

Ви – продавець магазину

Ви – молодий спеціаліст – бухгалтер місцевого с/г товариства
Ви – колишній народний депутат, глава консалтингової фірми. Ви – сирота, що після закінчення школи — інтернату вступив до ПТУ
Ви – непрацююча мати 2-х дітей, чий чоловік на заробітках за кордоном. Ви – донька відомого актора, навчаєтесь у театральному інституті та знімаєтесь у молодіжних серіалах