ІСТОРИЧНІ ДАТИ, ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ ЗНО-2017

ІСТОРИЧНІ ДАТИ, ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ

ЗНО-2017

Дата Подія
1. Вступ до історії України
2. Стародавня історія України
IV- середина ІІІ тис. до н.е. Розселення племен трипільської культури на території України
VІІІ-VI ст. до н. е. Велика грецька колонізація
Друга половина V-VII ст. Велике розселення слов’ян
3. Київська держава
860 р. Похід Аскольда на Константинополь, укладення першого відомого договору Русі з Візантією
907, 911, 941, 944 рр. Походи князів на Константинополь
882 р Об’єднання північних та південних руських земель Олегом
988 р Запровадження християнства як державною релігією
1019-1054 Князювання Ярослава Мудрого в Києві
1036 р. Розгром печенігів князем Ярославом Мудрим
1056-1057 рр. Створення Остромирового Євангелія
1097 р. Любецький з’їзд (снем) князів
1113 р. Укладення «Повісті минулих літ»
Початок правління Володимира Мономаха у Києві
1187 р. Перша згадка назви «Україна» у писемних джерелах
Створення «Слово о полку Ігоревім»
4. Галицько-Волинська держава. Монгольська навала
1199 р. Утворення Галицько-Волинської держави
1223 р. Битва на р. Калка
1238-1264 рр. Правління Данила Романовича
1240 р. Захоплення Києва монголами
5. Литовсько-руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав

(у другій половині  ХІV – першій половині ХVІ ст.)

1362 р. Битва на річці Сині Води
1385 р. Укладання Кревської унії
40-і роки ХV століття Утворення Кримського ханства
1478 р. Визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії
1489 р. Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах
1514 р. Битва під Оршею
6. Українські землі у складі Речі Посполитої

(друга половина ХVІ ст.)

1556-1561 рр. Створення Пересопницького Євангелія
1556 р. Заснування князем Дмитром Вишневецьким на острові Малій Хортиці першої відомої Січі
1569 р. Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої
1586 р. Утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у Львові
1596 р Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви
7. Українські землі в складі Речі Посполитої

(перша половина ХVІІ ст.)

1618 р. Похід козаків під проводом гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного на Москву
1621 р. Хотинська битва
1625 р. Куруківська угода
1632 р. «Пункти для заспокоєння руського народу»
Утворення Києво-Могилянської колегії
1637-1638 рр. Повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні.
8. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького середини ХVІІ ст.
1648 р. Жовтоводська, Корсунська, Пилявецька битви
1649 р. Зборівська битва. Зборівський договір
1651 р. Берестецька битва. Білоцерківський договір
1652 р. Батозька битва
1653 р. Жванецька облога
1654 р. Переяславська рада; українсько-московський договір («Березневі статті»)
1656 р. Московсько-польське Віленське перемир’я
9. Українські землі наприкінці 50-х -у 80-ті роки ХVІІ ст.
1658 р. Гадяцький договір
1659 р. Конотопська битва
1667 р. Андрусівське перемир’я
1669 р. Корсунська угода, визнання Правобережною Гетьманщиною протекторату Османської імперії
1681 р. Бахчисарайський мирний договір
1686 р. «Вічний мир» між Московським царством і Річчю Посполитою
10. Українські землі наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.
1708 р. Українсько-шведський союз, зруйнування Батурина
1709 р. Зруйнування російськими військами Чортомлицької Січі
Полтавська битва
1710 р. Конституція Пилипа Орлика
1713 р. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні
1734 р. Заснування Нової (Підпільненської) Січі
11. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.
1764 р. Остаточна ліквідація гетьманства
1768 р. Коліївщина
1775 р. Остаточна ліквідація  Запорізької Січі
1780-1782 рр. Ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії
1783 р. Закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України
12. Українські землі у складі Російської імперії

наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

1798 р. Видання «Енеїди» І. Котляревського
1828 р. Ліквідація Задунайської Січі
Грудень 1825 -січень 1826 рр. Повстання Чернігівського полку
1830 — 1831рр. Польське визвольне повстання повстання
1840 р. Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка
1846 – 1847 рр. Діяльність Кирило-Мефодіївського братства
13. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії

наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

1816 р. Створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків
1833-1837 рр. Діяльність «Руської Трійці»
1848 р. Скасування панщини в Галичині
Видання першої української газети «Зоря Галицька»
14. Культура України

кінця ХVІІІ – першої половині ХІХ ст.

1805 р. Відкриття університету в Харкові
1834 р. Відкриття університету в Києві
1839 р. Ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі
15. Наддніпрянська Україна

в другій половині ХІХ ст.

19 лютого 1861 р. Царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії
1863 р. Валуєвський циркуляр
1863-1864 рр. Польське національно-визвольне повстання
1876 р. Емський указ
16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії

в другій половині ХІХ ст.

1868 р. Створення у Львові товариства «Просвіта»
1873 р. Створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка ( від 1892 р. — Наукове товариство ім.. Т. Шевченка)
1890 р. Створення Русько-української радикальної партії
1899 р. Створення Української Національно-демократичної партії та Української соціал-демократичної партії
17. Культура України

в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

1865 р.  Відкриття Новоросійського університету
1875 р. Відкриття Чернівецького університету
18. Наддніпрянська Україна

в 1900-1914 рр.

1900 р. Створення Революційної української партії (РУП) – першої політичної партії Наддніпрянської України
1908 р. Створення Товариства українських поступовців (ТУП)
1911-1913 рр. «Справа Бейліса»
19. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії

у 1900-1914 рр.

1900 р. Обрання А. Шептицького митрополитом греко-католицької церкви
1907 р. Впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків
20 . Україна в Першій світовій війні
 

Серпень 1914 р.

Утворення Головної української ради
Формування легіону Українських січових стрільців
Створення Союзу визволення України
1914 р. Галицька битва
1915 р. Утворення Загальної української ради
1916 р. Брусиловський прорив
21. Українська Революція
Березень 1917 р. Утворення Української Центральної Ради
Квітень 1917 р. Всеукраїнський Національний конгрес
Червень 1917 р І Універсал УЦР
Липень 1917 р ІІ Універсал УЦР
Листопад1917 р. ІІІ Універсал УЦР
22 (9) січня 1918 р. ІV Універсал УЦР, проголошення незалежності УНР
Січень 1918 р. Бій під Крутами
22.  Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

(1918-1921 рр.)

Січень (лютий) 1918 р. Брестський мирний договір  між УНР та державами Четвертного Союзу
29 квітня 1918 р. Державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського
1 листопада 1918 р. «Листопадовий зрив» у Львові
13 листопада 1918 р. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки
Листопад 1918 р. Заснування Української академії наук
14 листопада

1918 р.

Утворення Директорії
22 січня 1919 р. Проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР
Грудень 1919 – травень 1920 рр. Перший «Зимовий похід» Армії УНР
Квітень 1920 р. Варшавська угода
Березень 1921 р. Ризький мирний договір
Листопад 1921 р. Другий «Зимовий похід» Армії УНР
23. Українська СРР в умовах нової економічної політики

(1921-1928 рр.)

1921-1923 рр. Голод в Україні
1921 р. Утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)
1922 р. Входження УСРР до складу СРСР
1923 р. Початок політики «коренізації» в Україні
1925 р. Проголошення курсу на індустріалізацію
24. Утвердження тоталітарного режиму

в 1929-1939 рр.

1928/1929-1932 рр. Перша п’ятирічка
1928 р. Судовий процес у «Шахтинській справі»
1929 р. Початок насильницької колективізації
1930 р. Судовий процес у справі «Спілки визволення України» (СВУ)
1932-1933 рр. Голодомор в Україні
1934 р. Перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва
1937 р. Ухвалення Конституції УРСР
1937-1938 рр. «Великий терор»
25. Західна Україна

в 1921-1939 рр.

1920 р. Підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії
1923 р. Визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі
Саморозпуск уряду ЗУНР
1925 р. Утворення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)
1929 р. Утворення Організації Українських Націоналістів (ОУН)
1930  р. Проведення польською владою акції «пацифікації»
1938 р. Надавання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо-Словаччини
15 березня 1939 р. Проголошення незалежності Карпатської України
26. Україна під час Другої світової війни

(1939-1945 рр.)

23 серпня 1939 р. Радянсько-німецький договір про ненапад і таємний протокол до нього («пакт Молотова-Ріббентропа»)
1 вересня 1939 р. Початок Другої світової війни
17 вересня 1939 р. Вторгнення Червоної армії на територію Західної України
Червень 1940 р. Вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та Північної Буковини
22 червня 1941 р Напад Німеччини на СРСР
30 червня 1941 р. Проголошення Акта відновлення Української Держави
14 жовтня 1942 р. Створення Української повстанської армії (УПА)
Грудень 1942 р. Початок вигнання нацистських загарбників з України
6 листопада 1943 р. Визволення Києва від нацистських окупантів
Січень-лютий 1944 р. Корсунь-Шевченківська наступальна операція
28 жовтня 1944 р. Завершення вигнання нацистських окупантів зі всієї території України
9 травня 1945 р. День Перемоги над нацистською Німеччиною
2 вересня 1945 р. Завершення Другої світової війни
27. Україна в перші повоєнні роки

(1945- на початку 1950-х рр.)

1945 р. Входження Закарпаття до складу УРСР
Квітень 1945 р. Україна – засновниця Організації Об’єднаних Націй (ООН)
Березень 1946 р. «Саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ)
1946-1947 рр. Голод в Україні
Квітень-липень 1947 р. Проведення польською владою операції «Вісла»
28. Україна в умовах десталінізації

(1953-1964 рр.)

1953-1954 рр. Повстання політичних в’язнів в сталінських концтаборах. Ліквідація ГУЛАГу
Лютий 1954 р. Входження Кримської області до складу УРСР
1956 р. ХХ з’їзд КПРС, засудження культу особи
1957 р. Запуск першого штучного супутника Землі, початок «космічної ери»
1959 р. Утворення Української робітничо-селянської спілки
1961 р. Перший політ людини в Космос (Юрій Гагарін)
29. Україна в період загострення кризи радянської системи

(1965-1985 рр.)

1965 р. Реформи в сільському господарстві та промисловості («косигінська реформа»)
Перша хвиля арештів дисидентів
1972 р. Зміна політичного керівництва УРСР
Масові арешти дисидентів
1976 р. Утворення Української Гельсінської групи
30. Розпад Радянського Союзу та відродження Незалежності України

(1985-1991 рр.)

Квітень 1985 р. Початок «Перебудови»
26 квітня 1986 р. Вибух на Чорнобильській АЕС
Вересень 1989 р. Створення Народного руху Україні за перебудову
Березень 1990 р. Проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР
16 липня 1990 р. Ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про Державний суверенітет України
Жовтень 1990 р. «Революція на граніті»
24 серпня 1991 р. Ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України
1 грудня 1991 р. Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України. Обрання Президентом України Л. Кравчука
31. Україна в умовах незалежності
6 грудня 1991 р. Заснування Збройних Сил України
Липень 1994 р. Обрання Л. Кучми Президентом України
1995 р. Обрання України членом Ради Європи (РЄ)
28 червня 1996 Ухвалення Конституції України
Вересень 1996 р. Запровадження національної грошової одиниці — гривні
Жовтень-грудень 2004 р. «Помаранчева революція», обрання Президентом України В. Ющенка
2008 р. Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ)
Січень 2010 р. Обрання В. Януковича Президентом України
Листопад 2013 – лютий 2014 рр. «Революція Гідності», повалення режиму В. Януковича
Червень 2014 р. Обрання П. Порошенка Президентом України
2014 р. Підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС)
Вересень 2014 р., лютий 2015 р. Мінські угоди